Psykologi Styrke

Temadag for forældre om betydningen af relationer

Dato: Torsdag den 24. juni
Sted: Holmegårdsvej 28, 2920 Charlottenlund
Tilmeldingsfrist: Den 14. juni

Et kursus om relationers betydning for, hvordan vi formes som mennesker. Hvordan er omverdenen med til at skabe sandheder om barn og forælder, og hvordan kan I som forældre påvirke disse sandheder?

Dette er et kursus, hvor vi sætter fokus på, hvordan de relationer, vi indgår i, er med til at definere os, som dem vi er.

Hvilke forventninger og fordomme kan man blive mødt med som menneske med CP samt som forældre til et barn med CP? Hvordan kan disse forventninger være med til forme ens egen virkelighed og mulighedsrum. Og hvordan kan du være med til at skabe en konstruktiv virkelighed for dit barn?

Målgruppen

Forældre til et barn med cerebral parese (CP). Om du er forælder til et barn, et ungt eller voksent menneske er underordnet for dit udbytte af dagen.

Program

Dagen vil både indeholde faglige og personlige oplæg samt fælles refleksioner og paneldebat med mennesker, som lever med CP.

Andet

Prisen for temadagen er 150 kr. inklusive forplejning. Vi forbeholder os retten til at aflyse temadagen, hvis der er færre end 15 deltagere tilmeldt.

Hvis det ikke bliver muligt at afvikle dagen fysisk grundet eventuelle restriktioner i forbindelse med COVID-19, bliver dagen afholdt online i stedet.

Pris - deltager

Kr. 150,-

Læs også...

Læge Behandling

Coronavirus og aktiviteter

Elsass Fonden følger nøje med i udviklingen omkring coronavirus (COVID-19) og følger anbefalinger og retningslinjer fra myndighederne.

Læs mere ›