Det skaber nemlig ulighed i relationen mellem CP-medarbejderen og de øvrige medarbejdere.

CP-medarbejderen vil føle sig afhængig af sine kolleger og fremstå som en svagere part i medarbejdergruppen.

Brug derfor tid på at finde permanente løsninger på problemerne, og vælg løsninger, som er uafhængige af kollegers og din velvilje til at hjælpe.