Derfor er der ikke nogen grund til at undgå at italesætte dette. Tal med din CP-medarbejder om hvordan handicappet påvirker hans eller hendes arbejde. Drøft også hvordan fælles opgaver nemmest løses.

Det er i orden at tale om dine medarbejderes forskelle og finde frem til, hvordan der kan tages særlige hensyn til CP-medarbejderen.

Du bør ikke lade som om, at forskellene mellem CP-medarbejderen og de øvrige medarbejdere ikke eksisterer. Det vil de ikke blive mindre synlige af.