Mad Forskning

Ernæring og fysisk aktivitet

Projektets formål er at generere ny viden om ernæring og fysisk aktivitets betydning for gruppen af voksne med svær CP.

Voksne med svær CP har ofte meget lav kropsvægt. Det skyldes med stor sandsynlighed, at energiindtag er lavere end energiforbrug, men der findes ingen dokumentation af det daglige energiforbrug sammenholdt med energiindtag hos denne gruppe. Det er derfor uklart, hvorvidt vedvarende muskelaktivitet i relation til spasticitet er en medvirkende faktor.

Fremgangsmåde

Energiindtag undersøges ved hjælp af kostundersøgelse og energiforbrug ved hjælp af dobbeltmærket vand. Derudover dokumenteres det daglige aktivitetsniveau ved hjælp af EMG-, puls- og accelerometer-undersøgelser.

Forventningen er, at de voksne med svær CP har for lavt energiindtag. Derfor vil den næste del af projektet igangsætte intervention med henblik på at øge deres daglige energiindtag.

Vil du vide mere om projektet?

Kontakt chef for Forskning & Udvikling Jens Bo Nielsen på jbn@elsassfonden.dk