God Start 2

God Start-ophold

Alder: Fra 6 mdr. til og med 3 år
Tidspunkt: Løbende afholdelse - I får nærmere besked om datoer
Sted: Elsass Fonden, Holmegårdsvej 28, 2920 Charlottenlund

God Start er et kursus for familier, som har et barn med cerebral parese (CP) i alderen 6 mdr. til 3 år.

På God Start indlogeres I i Elsass Fonden. Her er der afsat tid til fordybelse og refleksion både individuelt og sammen med 3-5 andre familier, der har et barn med CP.

Da vi matcher børnene så vidt det er muligt i forhold til alder og funktionsniveau, fastlægges datoer for afholdelse af kurset løbende.

Deltagelse er gratis for alle familier.

Målgruppen

God Start er for familier med børn med cerebral parese (CP) fra 6 mdr. til og med 3 år.

Forudsætninger

• At barnet har diagnosen CP eller OBS CP
• At begge forældre/omsorgspersoner deltager. Dette for at I får størst udbytte af kurset
• Én-to børnepassere – som for eksempel bedsteforældre, venner eller anden ressourceperson, der kender barnet godt.

Program

DAG 1:

• Velkomst inkl. legeaktiviteter ved ergo- og fysioterapeuter
• Forældrenetværk for alle deltagende familier faciliteret af psykolog
• Test og observationer ved ergo- og fysioterapeuter

DAG 2:

• Test og observationer fortsat
• Individuel familiesamtale med psykolog mhp. at understøtte det konstruktive samspil i familien samt vurderingen af, hvornår og hvordan I som forældre støtter barnet bedst muligt
• Oplæg om cerebral parese og nyeste forskning om neuroplasticitet

DAG 3:

• Oplæg ’Når træning bliver til leg i hverdagen’
• Praksisafprøvning - forældre idégenererer og afprøver selvstændigt aktiviteter med deres børn
• Tilbagemelding på test og observationer med fokus på aktuelle problemstillinger i hverdagen
• Råd og vejledning fra ergo- og fysioterapeut med udgangspunkt i familiens ønsker og barnets behov. Fokus er på at skabe en hverdag med leg og aktiviteter, der stimulerer barnet til mest mulig bevægelse og udvikling
• Oplæg ‘Dannelsesidealer ved cerebral parese’ eller ‘Det gode måltid’

DAG 4:

• Afsluttende samtale med det tværfaglige team.
• Mulighed for afprøvning af forskellige aktiviteter på egen hånd.

Varighed

4-dages ophold med overnatning i egen lejlighed i Elsass Fonden.

Opholdet starter på førstedagen kl. 9.00 og afsluttes på sidstedagen efter endt frokost ca. Kl. 13.00. God Start er typisk fra mandag-torsdag

Andet

Der vil blive serveret frokost til alle deltagende - inkl. børnepassere - samt fælles aftensmad den første aften. Derudover vil der være frugt, snacks og kaffe/the.

Transportudgifter mm. sørger hver enkelt familie selv for.

Spørgsmål vedrørende program eller tilmelding, kontakt:

Ergoterapeut Maj Malmberg
Mail: mm@elsassfonden.dk.

Spørgsmål vedrørende praktiske forhold, kontakt:

chefsekretær Dorit Jensen
Mail: dj@elsassfonden.dk.