Elsass Fondens årsrapport

Bestyrelsens behandlede og godkendte årsrapporter for Elsass Fonden. Rapporterne er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.