God Start Mor Og Barn

Forældregruppe: Leg og samspil

Alder: 2-4-årige børn med CP og deres forældre
Dato: Maj-juni 2023
Sted: Elsass Fonden, Holmegårdsvej 28, 2920 Charlottenlund
Tilmeldingsfrist: 20. april 2023

Tilbud om forældregruppe, hvor du får mulighed for at møde andre forældre til børn med CP. Sammen med jer og jeres børn vil vi sætte leg og samspil i fokus.

For mange forældre til børn med cerebral parese kan det være udfordrende at finde plads til det glædesfyldte samspil i en presset hverdag. Det kan være svært for venner og familie at forstå, hvad man kæmper med, og mange kan stå med en oplevelse af ikke at passe ind i traditionelle mødregrupper.

I dette tilbud vil vi gøre det muligt at netværke og udveksle erfaringer med andre forældre i samme situation. Samtidig vil vi sætte temaer som leg og samspil på dagsordenen og udforske det via konkrete aktiviteter med jer og jeres børn.

Tilbuddet varetages af en ergoterapeut og en psykolog og er bygget op omkring følgende elementer:

  • Netværk med andre familier
  • Udviklende leg og samspilsaktiviteter
  • Vidensoplæg med fokus på legens betydning for barnets udvikling, samspil i leg, aflæsning af barnets signaler og følelsesmæssig regulering
For mere information kontakt:
Psykolog Anne Goul-Jensen på ag@elsassfonden.dk

Målgruppen

Forældre til børn med cerebral parese i alderen 2-4 år. Der er ingen krav til barnets funktionsniveau, da legen vil blive tilpasset det enkelte barn.

Forudsætninger

Forløbet forudsætter deltagelse af begge forældre eller én forælder med børnepasser, da oplæg afholdes uden børnenes deltagelse (den ene forælder eller børnepasser er sammen med barnet, mens den anden forælder deltager i oplæg).

Program

Vi mødes følgende dage og tider:

  1. Torsdag d. 4. maj kl. 16-18.00: Introduktion til forløbet og hinanden. Derefter vil der være et vidensoplæg (obs. Første gang er kun for forældre)
  2. Tirsdag d. 16. maj kl. 14-16: Leg og vidensoplæg
  3. Torsdag d. 25. maj kl. 14-16: Leg og vidensoplæg
  4. Torsdag d. 8. juni kl. 14-16: Leg og vidensoplæg.

Andet

Efter tilmelding modtager du et spørgeskema, som vi vil bede dig om at udfylde, så vi kan sammensætte gruppen på bedste vis.

Du vil blive kontaktet efter tilmeldingsfristen med nærmere info om, hvorvidt I har fået plads i gruppen.

Du tilmelder dig alle fire dage.

Læs også...

Elsass Forsidebillede

Hvad er CP?

Cerebral parese (CP) er en diagnose, der dækker over en forstyrrelse af hjernens udvikling - af nogle kaldt for hjerneskade. For de fleste opstår den allerede i fosterstadiet eller under fødslen.

Læs mere ›

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Lær nyt. Bliv klogere på CP – og få indblik i det spændende arbejde, der foregår i Elsass Fonden og i de mange projekter, vi støtter.

TILMELD ›