Fornyet energi

Fornyet energi

Alder: + 15 år
Tidspunkt: Aftales individuelt
Sted: Online

Til dig, der oplever, at træthed påvirker din evne til at klare dine daglige gøremål.

Oplever du, at du ofte bliver udtrættet, og/eller at din energi ikke slår til i forhold til det, du har planlagt? Så kan dette tilbud være noget for dig.

Forløbet vil foregå online, hvor en fysioterapeut og/eller en neuropsykolog vil have en indledende samtale omkring de udfordringer, du oplever. Herefter vil der blive lavet målsætninger og lagt en plan for forløbet.

Forløbet er gratis.

Målgruppen

- Unge og voksne med cerebral parese (15 år og opefter)
- Alle funktionsniveauer
- Alle regioner
- Det er en forudsætning, at du kan samtale online – enten selv, med en hjælper eller f.eks. et familiemedlem

Vi sætter online-møderne op og sender et link til dig, som du skal klikke på for at deltage i samtalen.

Program

Forløbet er tidsbegrænset og bliver individuelt tilrettelagt ud fra dine behov og de mål, der bliver sat. I forbindelse med opstart bliver der udfyldt nogle spørgeskemaer og lavet målsætninger for forløbet.

Vi vil vejlede og inspirere dig med fokus på, hvordan du bedst muligt kan håndtere din træthed og derigennem forhåbentlig skabe mere overskud og energi i din hverdag.

Andet

Har du lyst til at høre mere eller melde dig til forløbet, så kontakt os via tilmeldingsknappen herunder.

Forløbet startes op hurtigst muligt. Ved mange tilmeldinger, kan der forekomme ventetid på opstart.