Fægtning Netværksgruppe Web

Fritidsaktiviteter for voksne - Fægtning

Alder: 18+ år
Dato: 13/3-2020 kl. 10-12
Sted: Fægteklubben Trekanten, Lyngbyvej 110, 2100 København Ø

Er fægtning din nye idrætsgren? Nu har du mulighed for at prøve det.

Elsass Fonden tilbyder i samarbejde med fire klubber muligheden for at komme og afprøve idrætsgrene, som udfordrer på flere niveauer.

Fægtning er en idrætsgren med mange spændende facetter og muligheder for at blive udfordret på forskellige planer - uanset funktionsniveau.

Formålet med forløbet er at introducere alternative metoder til, hvordan man kan udvikle sig både motorisk og kognitivt i omgivelser præget af motivation, interesse og fællesskab. Desuden at vise værdien af idrættens mange facetter og det udviklingsmæssige potentiale i at være fysisk aktiv.

Der vil være fokus på aktiviteter, som udfordrer bl.a. håndfunktion, bevægelsesmuligheder, styrke, koncentration, balance og kognition.

Der vil sideløbende være mulighed for netværksdannelse og erfaringsudveksling - samt mulighed for at finde din nye fritidsaktivitet.

Målgruppen

Voksne med cerebral parese (både gående og kørestolsbrugere), der har lyst til at udvikle sig fysisk og mentalt, få nye bekendtskaber samt blive mere fysisk aktiv med andre i samme situation.

Du skal være minimum 18 år for at deltage.

Program

Vi mødes fredag d. 13/3-20 og fægter sammen kl. 10-12.

Fægteundervisningen bliver varetaget af en fægteinstruktør fra klubben i samarbejde med medarbejdere fra Elsass Fonden.

Andet

Har du brug for hjælpere til personlig pleje, skal du selv have én med. Elsass-personale står for hjælp til selve aktiviteten.

Du skal selv transportere dig til fægteklubben.

Efter dagen vil være mulighed for at starte på et hold-i-klub-tilbud, og du har derfor en unik chance for at afprøve, om fægtning er noget for dig.

Der skal være min. 6 deltagere tilmeldt fægtearrangementet, for at det bliver gennemført. Du vil få svar på, om du har fået plads, umiddelbart efter tilmeldingsfristen.

Arrangementet er gratis.

Sidste tilmelding er d. 9. marts.