Barn Går Gang Stock WEB

Gangundersøgelse af børn med og uden CP

Alder: 6-14 år
Tid: Efter individuel aftale
Sted: Elsass Fonden, Holmegårdsvej 28, 2920 Charlottenlund eller Københavns Universitet

Vær med til at forbedre fremtidig behandling af gangfunktion for mennesker med cerebral parese.

Formålet med projektet er at sammenligne læring af visuo-motoriske opgaver under gang hos børn uden hjerneskade og børn med hjerneskade.

Projektets resultater vil bidrage til en øget forståelse af indlæring af motoriske opgaver hos mennesker med og uden CP.

Derudover vil resultaterne kunne være medvirkende til at forbedre fremtidig behandling af gangfunktion for mennesker med cerebral parese.

Målgruppen

Børn med og uden cerebral parese i alderen 6-14 år.

Program

På testdagene udføres følgende undersøgelser og tests:

- Måling af gangfunktion
- Måling af muskelfunktion ved brug af elektromyografi (EMG). Dette bruges til at måle musklens aktivitet under bevægelse.

Under gangforsøget vil du blive bedt om at gå på et gangbånd, hvor du skal forsøge at ramme bestemte punkter så præcist som muligt med fødderne.

Efter første forsøg vil du blive bedt om at komme tilbage og udføre den samme opgave. Her måler vi på, hvorvidt det du lærte første forsøgsgang er blevet konsolideret i din hukommelse.

Varighed

Forsøgsdagene tager omkring 1 - 1 ½ time pr gang og bliver aftalt nærmere med projektleder.

Andet

Der er ikke ubehag eller smerte forbundet med undersøgelserne, og du kan til enhver tid vælge at afbryde forsøget uden begrundelse.

Læs også...

Panum 5 (1)

Forskning og udvikling

Elsass Fondens forskning er forankret i diagnosen cerebral parese. Den danner fundament for alle vores indsatser. Og vi har mange forskellige projekter i gang.

Læs mere ›

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Lær nyt. Bliv klogere på CP – og få indblik i det spændende arbejde, der foregår i Elsass Fonden og i de mange projekter, vi støtter.

TILMELD ›