Panum 20

Gangundersøgelse af voksne med CP

Alder: 18-50 år
Tid: Efter individuel aftale
Sted: Elsass Fonden, Holmegårdsvej 28, 2920 Charlottenlund

Vær med til at forbedre fremtidig behandling af gangfunktion for mennesker med cerebral parese.

Formålet med dette projekt er at sammenligne læring af visuo-motoriske opgaver under gang hos voksne uden hjerneskade med voksne med hjerneskade.

Resultaterne fra forsøget vil bidrage til en øget forståelse af indlæring af motoriske opgaver hos mennesker med og uden cerebral parese. Derudover vil resultaterne kunne være medvirkende til at forbedre fremtidig behandling af gangfunktion for mennesker med cerebral parese.

Målgruppen

Mænd og kvinder med cerebral parese med gangfunktion i alderen 18-50 år.

Program

På testdagene udføres følgende undersøgelser og tests:

- Måling af gangfunktion
- Undersøgelse af motivation
- Måling af muskelfunktion ved brug af elektromyografi (EMG). Dette bruges til at måle musklens aktivitet under bevægelse.

Under gangforsøget vil du blive bedt om at gå på et gangbånd, hvor du skal forsøge at ramme bestemte punkter så præcist som muligt med fødderne.

Efter første forsøg vil du blive bedt om at komme tilbage og udføre den samme opgave. Her måler vi på, om det, du lærte første gang, er blevet konsolideret.

Forsøgsdagene tager omkring 1 – 1 ½ time pr. gang og bliver aftalt nærmere med projektleder.

Der er ikke ubehag eller smerte forbundet med undersøgelserne, og du kan til enhver tid vælge at afbryde forsøget uden begrundelse.

Læs også...

Panum 5 (1)

Forskning og udvikling

Elsass Fondens forskning er forankret i diagnosen cerebral parese. Den danner fundament for alle vores indsatser. Og vi har mange forskellige projekter i gang.

Læs mere ›
Læge Behandling

Coronavirus og aktiviteter

Elsass Fonden følger nøje med i udviklingen omkring coronavirus (COVID-19) og følger anbefalinger og retningslinjer fra myndighederne.

Læs mere ›