Onlinemøde Web

Hvad er cerebral parese?

Målgruppe: Forældre til børn med cerebral parese
Dato: 13.1, 20.1 og 27.1 kl. 9.00-10.30
Sted: Online via Zoom

Hvad er cerebral parese? – Tre sammenhængende webinar-sessioner om CP, neuroplasticitet, identitet og dannelse.

Målgruppen

Forældre til børn med cerebral parese.

Forudsætninger

Computer og god stabil internetforbindelse.

Program

Tre webinar sessioner:

1. session: Onsdag d. 13 januar kl. 9.00-10.30

Cerebral parese og neuroplasticitet v. chef for Praksis og Innovation Patricia de Lipthay Berend

Oplægget indeholder generel viden om diagnosen cerebral parese, nyeste viden om neuroplasticitet, den forudsigende hjerne, kognition samt muskeludvikling og kontrakturer. De neuroplastiske principper bliver introduceret mhp., at der kan bygges bro til det efterfølgende oplæg: “Når træning bliver til leg i hverdagen”.

2. session: Onsdag d. 20. januar kl. 9.00-10.30

Når træning bliver til leg i hverdagen v. fysioterapeut Majken V. Hansen og ergoterapeut Maj Malmberg

Oplægget tager udgangspunkt i de neuroplastiske principper, og hvordan disse principper kan tænkes ind i hverdagen. Der vil være mange praksiseksempler fra andre familier, der har et barn med CP

3. session: Onsdag d. 27. januar kl. 9.00-10.30

Dannelsesperspektiver og cerebral parese v. Cand. pæd. soc Mads Wiberg Sørensen

Oplægget har til formål at præsentere grundlæggende pædagogiske teorier og metoder, der kan være med til at nuancere billedet af diagnosen CP sammenholdt med en personlig beretning om livet med CP.