Synet

Projekt om synsvanskeligheder

Alder: 18-40 år
Tidspunkt: Aftales individuelt
Sted: Aftales individuelt

Vil du hjælpe os med at lære mere om synsvanskeligheder hos voksne med cerebral parese?

Mange voksne med cerebral parese oplever synsvanskeligheder, som ikke kan afhjælpes med f.eks. briller eller kontaktlinser.

Dette projekt er et samarbejde mellem Elsass Fonden og Københavns Universitet. Formålet er at undersøge, hvordan voksne med cerebral parese oplever disse synsvanskeligheder. Dette vil vi gøre i form af et interview, hvor vi vil spørge ind til din oplevelse af synet, og hvordan dette påvirker dagligdagen.

Inden interviewet begynder, vil du blive bedt om at udfylde nogle spørgeskemaer om dine baggrundsoplysninger. Det forventes, at udfyldelse af spørgeskemaer og selve interviewet vil tage ca. en time i alt.

Målgruppen

Voksne med cerebral parese i alderen 18 – 40 år, som oplever synsvanskeligheder, der ikke kan afhjælpes med briller eller kontaktlinser.

Alle fra hele landet kan deltage. Der udbetales ikke vederlag for deltagelse i projektet, men godtgørelse for transport er muligt.

Forudsætninger

En forudsætning for at deltage er, at du er i stand til at forstå og svare på spørgsmål i hhv. spørgeskemaerne og interviewet. Ved behov må du gerne få hjælp af forsøgslederen (eller din personlige hjælper) til udfyldelse og/eller oplæsning af spørgeskemaerne.

Program

Interviewet vil enten foregå på Institut for Psykologi, Københavns Universitet, eller i dit eget hjem. Dette aftales individuelt ved tilmelding til interviewet.

Læs også...

Panum 5 (1)

Forskning og udvikling

Elsass Fondens forskning er forankret i diagnosen cerebral parese. Den danner fundament for alle vores indsatser. Og vi har mange forskellige projekter i gang.

Læs mere ›