Børnefødder Liggende Stock

Skolelivet og cerebral parese - temadag for fagpersoner

Tidspunkt: Torsdag den 26. november 2020 fra kl. 9.00-15.00
Sted: Zoom

Onlinekursus: Hvordan støtter man som fagperson bedst muligt op om skolelivet for børn med cerebral parese?

En temadag om, hvordan vi som fagpersoner bedst muligt kan støtte op om det gode skoleliv for børn med cerebral parese (CP).

Formålet med temadagen er, at deltagerne opnår en større viden om vigtige temaer i forbindelse med skolelivet, når man har CP, således man som fagperson bliver endnu bedre rustet til at støtte familien og barnet i at sikre den bedst mulige oplevelse med skolelivet.

Målgruppen

Lærere, støttelærere, støttepædagoger, pædagoger, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter eller lignende, der arbejder med børn med cerebral parese.

Program

Dagen vil bestå af oplæg, networking og en workshop

- Oplæg v/Lotte Hedegaard-Sørensen, Lektor ved DPU
Et oplæg om inkluderende specialpædagogik. Hvordan kan lærere og pædagoger behandle børn forskelligt uden at stigmatisere og ekskludere?

Hvordan kan en special- og inklusionspædagogisk faglighed identificeres, hvor diagnosen spiller en rolle, men samtidig ikke sætter hele dagsordenen for, hvad der sker i undervisningen og i pædagogisk praksis? Hvad er ’situeret professionalisme’ og hvordan kan fagligheden i praksis få sprog?

Specialpædagogisk arbejde har historisk bevæget sig imellem en diagnostisk/individorienteret tilgang og en læringsfokuseret/kontekstuel tilgang.

Måske er det på tide, i ambitionen om at udvikle inkluderende specialpædagogik, at fokus kommer på undervisningen og lærerfagligheden, der kombinerer almen- og specialpædagogiske faglige dimensioner.

En faglig tilgang, hvor undervisningen udvikles med fokus på børns forskellige deltagelse – og en løbende udvikling af undervisningen med det fokus i et samarbejde mellem special- og almenlærere.

- Udtrætning v/Michelle Barner Bærentzen, fysioterapeut og MSc

Træthed og CP: Hvad ved vi? Igennem oplægget vil nyeste viden om træthed blandt børn med CP blive præsenteret. Hvad er træthed, og hvordan opleves det blandt børn med CP? Er det et fænomen, som opleves særligt hyppigt hos denne målgruppe? Hvordan kan man vurdere det, og hvordan står det til ift. indsatser, der er målrettet træthed?

- Når et fysisk handicap bliver et socialt problem v/Olivia Dahl stud.cand.scient.soc. og har levet erfaring med CP

Et personligt og fagligt oplæg om at vokse op med CP. Oplægsholderen trækker på egne erfaringer, sociologisk teori og et udsnit af kvalitative interviews med unge voksne med CP. Oplægget handler om, hvordan sociale og samfundsmæssige vilkår skaber særlige betingelser og begrænsninger, men også potentialer for mennesker der lever med CP.

Oplægget giver anledning til refleksion om, hvordan vi generelt, men også mere specifikt i relation til skolelivet, interagerer med, taler om og inddrager børn med CP.

Andet

Prisen for temadagen er 100 kr.

Der udstedes kursusbevis efter deltagelse.

Pris - deltager

Kr. 100,-

Læs også...

Læge Behandling

Coronavirus og aktiviteter

Elsass Fonden følger nøje med i udviklingen omkring coronavirus (COVID-19) og følger anbefalinger og retningslinjer fra myndighederne.

Læs mere ›