PSAD

Spasticitetsvurdering med PSAD

Alder: Alle aldre
Tidspunkt: Aftales individuelt
Sted: Elsass Fonden, Holmegårdsvej 28, 2920 Charlottenlund

Vil du kende årsagen til din muskelstivhed? Tilmeld dig og få en spasticitetsvurdering.

Er du i tvivl om årsagen til din muskelstivhed omkring anklen, og ønsker du en objektiv udredning af din muskelfunktion med faglig sparring?

Målgruppen

Tilbuddet henvender sig til alle børn, unge og voksne med cerebral parese, der er i behandling hos en fagperson, der har brug for en supplerende spasticitetsundersøgelse. Den pågældende fagperson er meget velkommen til at deltage i undersøgelsen.

Program

Dette tilbud er en undersøgelse af personer med CP, som er i tvivl om den indskrænkede bevægelighed i anklen skyldes spasticitet (forøgede reflekser) eller muskulære forandringer (kontrakturer).

Tilbuddet kan bruges som en supplerende undersøgelse for dig, som i forvejen er i behandling ved en relevant fagperson.

Undersøgelsen laves med PSAD (Portable Spasticity Assessment Device), som er et måleinstrument, der kan bidrage til at fastslå årsagen til muskelstivhed. Undersøgelsen kan suppleres med ultralydsundersøgelse af musklerne og eventuelt en klinisk neurologisk undersøgelse og funktionelle tests.

Den samlede varighed vil være 1-2 timer.

Det er vigtigt, at den fagperson, du er i behandling hos, er indforstået med, at du deltager i undersøgelsen, så spasticitetsundersøgelsen kan bidrage til den efterfølgende behandling. Målinger og observationer vil blive opsummeret og udleveret på skrift.

Andet

Efter din tilmelding vil du blive ringet op af en fysioterapeut fra Elsass Fonden, og I finder sammen en tid som passer alle parter.

Vi vil gemme anonymiserede data og observationer i overensstemmelse med gældende GDPR regler. Data vil blive anvendt til optimering af målemetoderne. Du giver automatisk samtykke til dette ved at tilmelde dig.

Har du spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til Thomas Birkekær Larsen på mail: tbl@elsassfonden.dk eller telefon: 22 70 26 26.

Tilbuddet er gratis.

Læs også...

PSAD-måleapparat

Lancering af ny målemetode

Ny objektiv metode kan måle årsagen til muskelstivhed hos mennesker med cerebral parese.

Læs mere ›