Kørestol Barn

Temadag for fagpersoner: Børnerehabilitering og deltagelse

Dato: 12. januar 2023
Sted: Online
Tilmeldingsfrist: 10. januar 2023

Du har nu mulighed for at se med, når internationale forskere deler seneste viden om tilgange til rehabiliterende indsatser til børn og unge med funktionsnedsættelser.

European Academy of Childhood Disabilities (EACD) afholder hvert år en konference med fokus på at styrke indsatser for børn og unge med funktionsnedsættelser.  

I maj 2022 blev EACD afholdt i Barcelona, hvor det overordnede fokus var på børnenes deltagelse i hverdagen. Vi præsenterer oplæg fra konferencen online.

Flere af oplægsholderne tager udgangspunkt i cerebral parese, men deres pointer omkring deltagelse dækker bredere.  

Målgruppen

Fagpersoner, der arbejder med rehabilitering af børn og unge med cerebral parese eller lignende diagnoser - fx fysioterapeuter, pædagogisk personale, ergoterapeuter, læger, sygeplejersker, lærer, talehøre-konsulenter, logopæder, psykologer, synskonsulenter mm.

Forudsætninger

Alle oplæg er på engelsk. Oplæggende er optaget, og det er derfor ikke muligt at stille spørgsmål til oplægsholdere.

Program

 • Kl. 9.00: Intro
 • Kl. 09.15: Dr. Peter Rosenbaum: How to communicate prognostic information to families through GMFC and set realistic goals together
 • Kl. 09.45: Pause
 • Kl. 10.00: Prof. Mijna Heddars-Algra: Early intervention in at risk infants  
 • Kl. 10.35: Breakout room (diskussion)
 • Kl. 11.00: Pause
 • Kl. 11.15: Prof. Tom Novacheck and prof. Wade Shrader: Quality of life after orthopedic surgery in ambulatory patients with CP 
 • Kl. 11.50: MSc. Roslyn Livingstone: Argumenting mobility in early childhood 
 • Kl. 12.15: Breakout room (diskussion)
 • Kl. 12.35: Frokost
 • Kl. 13.15: Prof. Iona Novak: What Wikipedia can’t tell you about effective treatments for cerebral palsy
 • Kl. 13.50: Afrunding

Læs også...

Hjernens foranderlighed

Neuroplasticitet – hjernens foranderlighed

Nyere forskning dokumenterer, at vores hjerner kan ændre sig fysisk – og dermed ændre funktion – uanset hvor gamle vi er, og om vi har en hjerneskade eller ej.

Læs mere ›

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Lær nyt. Bliv klogere på CP – og få indblik i det spændende arbejde, der foregår i Elsass Fonden og i de mange projekter, vi støtter.

TILMELD ›