Michelle4 Red

Temadag om træthed – udredning og indsatser

Tidspunkt: Fredag d. 4. februar 2022 kl. 09.00 – 16.00
Sted: Elsass Fonden, Holmegårdsvej 28, 2920 Charlottenlund.
Arrangører: Videnscenter for Neurorehabilitering, Cervello og Elsass Fonden
Deadline for tilmelding: Den 13. december 2021

På denne temadag får du som fagperson grundlæggende viden om og forståelse af fænomenet træthed hos mennesker med påvirkning af hjernen tidligt eller senere i livet. Derudover vil du få kendskab til konkrete værktøjer til udredning og intervention, som kan anvendes i klinisk praksis.

Træthed opleves af mange mennesker med påvirkning af hjernen tidligt eller senere i livet og kan være invaliderende i hverdagslivet.

Denne temadag er en introduktion til området træthed/fatigue, og dagen vil belyse systematisk udredning af træthed, men også fokusere på de eksisterende muligheder for at arbejde og intervenere i forhold til træthed på tværs af de neurologiske diagnosegrupper.

Videnscenter for Neurorehabilitering, Cervello og Elsass Fonden står bag temadagen.

Målgruppen

Fagprofessionelle, som arbejder indenfor neurorehabilitering og ønsker viden om træthed hos mennesker med påvirkning af hjernen tidligt eller senere i livet.

Program

Hovedoplægsholdere:

Dr. Laura Brunton is an Assistant Professor in the School of Physical Therapy at Western University, Canada and is a registered Physiotherapist. Laura’s current research focus is exploring and understanding fatigue and pain experienced by individuals with cerebral palsy and the possible relationships with physical activity, sleep, pain, and mental health. Laura has an interest in developing novel approaches to increase and support the self-management skills for youth with cerebral palsy. A secondary interest of Laura’s involves the development and validation of clinical measures to support comprehensive assessment of clients in clinical practice.

Jan Stubberud er specialist i klinisk neuropsykologi og ansat som lektor ved Oslo Universitet i Norge. Jans primære forskningsinteresse omhandler klinisk neuropsykologi hos voksne og børn med særligt fokus på rehabilitering af forstyrrelser relateret til hukommelse, opmærksomhed og eksekutive funktioner.
__________________________________________________________________
Program for dagen:

Kl. 09.00: Velkomst og rammesætning
v. Leder af Videnscenter for Neurorehabilitering, Rigshospitalet, Glostrup, Anne Norup, lektor, specialist i klinisk neuropsykologi, og Cand.psych. Aut., ph.d., adjunkt på Københavns Universitet, Ro J. Robotham
Rammesætning og præsentation af dagens program.

Kl. 09.10: Træthed – hvor kommer det fra og hvad er det for noget
v. Professor, Dr. Med., Ph.d., Elsass Fonden & Institut for Neurovidenskab, Københavns Universitet, Jens Bo Nielsen
Kort historisk gennemgang af udviklingen af begrebet træthed/fatigue og diskussion af nogle af de mest almindelige definitioner og opfattelser af træthedsbegrebet. I forbindelse hermed vil mulige neurobiologiske mekanismer kort blive beskrevet.

Kl. 09.40: Prævalens og konsekvenser af træthed
v. Anne Norup & Ro J. Robotham
Træthed opleves som et invaliderende symptom efter påvirkning af hjernen enten senere eller tidligere i livet. Dette oplæg vil kort beskrive rapporteret prævalens efter en påvirkning af hjernen og ydermere beskrive de konsekvenser, som træthed oftest har for den enkelte.

Kl. 10.10: Pause (kaffe, te og frugt)

Kl. 10.30: Focus on Fatigue: The Lived Experience, Measurement and Management of Fatigue in Cerebral Palsy
v. Physiotherapist, Assistant Professor in the School of Physical Therapy at Western University, Dr. Laura Brunton
Discussion of the lived experience of fatigue in CP including severity, impact and factors that generate fatigue, as well as the self-management strategies used by youth and adults with CP to mitigate their fatigue. Furthermore, this presentation will also briefly discuss assessment tools for fatigue and draw on literature from other conditions to suggest options for therapeutic intervention for individuals with CP given the significant lack of evidenced-based fatigue management strategies in CP.

Kl. 11.30: Fatigue: Måleredskaber i dansk kontekst
v. Neuropsykolog, Cervello og ph.d.-studerende, Syddansk Universitet, Frederik L. Dornonville de la Cour
Der findes et stort og uoverskueligt udvalg af måleredskaber til træthed. Dette oplæg vil give et overblik over tilgængelige redskaber i Danmark og belyse deres styrker og svagheder i valget af et redskab til udredning af træthed, herunder validering og referencematerialer.
12.00 Frokost

Kl. 13.00: Brug af kognitive rehabiliteringsstrategier i håndteringen af fatigue
v. Neuropsykolog, ph.d., lektor, Jan Stubberud
Da træthed efter hjerneskade er et sammensat og komplekst symptom, som påvirkes af biologiske, fysiske, psykologiske, adfærdsmæssige eller kognitive faktorer, er håndteringen af træthed udfordrende. Jan Stubberud præsenterer metakognitive strategier, med fokus på opmærksomhed og problemløsning (Goal Management Training), som har potentiale for at lindre symptomer på træthed.

Kl. 14.30: Pause (kaffe, te og kage)

Kl. 14.45: Håndtering af træthed i praksis via en holistisk tilgang med en kombination af energiforvaltning og rehabilitering
v. ergoterapeut, Susan Mittag, Cervello
Dette oplæg præsenterer, hvordan der som en integreret del af (arbejds)rehabiliteringen arbejdes tværfagligt og individuelt tilrettelagt med energiforvaltning og andre indsatser mod træthed ved erhvervet hjerneskade ud fra en holistisk tilgang. Oplægget vil fremlægge overordnede principper og konkrete værktøjer og strategier til håndtering af træthed.

Kl. 15.15 Fysisk aktivitet som strategi mod træthed v. fysioterapeut, MSc, Michelle B. Bærentzen
Der er afprøvet flere strategier for at minimere oplevelsen af træthed efter påvirkning af hjernen enten tidligt eller senere i livet. Dette oplæg tager udgangspunkt i tilgængelig viden omkring anvendelse fysisk aktivitet som behandling af træthed for denne målgruppe.

Kl. 15.45: Afrunding v. Anne Norup & Ro Robotham
Opsummering af hovedpointerne fra dagen.

Kl. 16.00: Tak for i dag.

Andet

OBS: Der er begrænset antal pladser, så tilmelding er efter først til mølle-princippet.

Pris - deltager

Kr. 650,-

Pris - andre

Kr. 0,-

Læs også...

Traethed WEB

Træthed og energi

Mennesker, der lever med cerebral parese (CP), kan opleve udtrætning i en grad, der ligger udover den forventelige naturlige træthed. Men hvad er træthed egentlig, og hvad kan man gøre ved den? 

Læs mere ›

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Lær nyt. Bliv klogere på CP – og få indblik i det spændende arbejde, der foregår i Elsass Fonden og i de mange projekter, vi støtter.

TILMELD ›