Elektrode Ben Web

Undersøgelse af motorisk læring under gang

Alder: 18-50-årige uden cerebral parese
Tid: Efter individuel aftale
Sted: Elsass Fonden, Holmegårdsvej 28, 2920 Charlottenlund

Vær med til at forbedre fremtidig behandling af gangfunktion for mennesker med cerebral parese.

Formålet med dette projekt er at sammenligne læring af visuo-motoriske opgaver under gang hos voksne uden hjerneskade med voksne med hjerneskade.

Resultaterne fra forsøget vil bidrage til en øget forståelse af indlæring af motoriske opgaver hos mennesker med og uden cerebral parese. Derudover vil resultaterne kunne være medvirkende til at forbedre fremtidig behandling af gangfunktion for mennesker med cerebral parese.

Målgruppen

Mænd og kvinder uden hjerneskade i alderen 18-50 år.

Program

På testdagen udføres følgende undersøgelser og tests:

- Måling af gangfunktion
- Funktionelle gangtests
- Måling af muskelfunktion ved brug af elektromyografi (EMG)

Under gangforsøget vil du blive præsenteret for visuelle stepping targets projiceret op på væggen foran dig. Opgaven består i at ramme disse visuelle targets med fødderne så præcist og hurtigt som muligt under gang.

24 timer senere vil du blive bedt om at komme tilbage og udføre den samme opgave.

Varighed

Som forsøgsperson vil du gennemgå to testdage med en varighed på 2 timer første dag og 30 minutter anden dag.

Andet

EMG måles ved brug af overfladeelektroder, der placeres på huden over den muskel, der søges undersøgt. Gennem EMG måles spændingen henover musklen. Da spændingen er et udtryk for musklens aktivitet, kan EMG bruges til at kvantificere musklens funktion.

Der er ikke ubehag eller smerte forbundet med undersøgelserne, og du kan til enhver tid vælge at afbryde forsøget, og du behøver ikke forklare hvorfor.

Læs også...

Panum 5 (1)

Forskning og udvikling

Elsass Fondens forskning er forankret i diagnosen cerebral parese. Den danner fundament for alle vores indsatser. Og vi har mange forskellige projekter i gang.

Læs mere ›

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Lær nyt. Bliv klogere på CP – og få indblik i det spændende arbejde, der foregår i Elsass Fonden og i de mange projekter, vi støtter.

TILMELD ›