Elsass 19232 Mick

Viden om øget træthed, energiforvaltning og fysisk aktivitet – Jylland

Alder: 18+
Dato: 14. marts 2023 kl. 16.00-18.30 
Sted: Sportshotel Vejen, Jacob Gades Allé 1, 6600 Vejen
Tilmeldingsfrist:  7. marts 2023

Oplever du øget træthed i din hverdag? Eller er du pårørende til en voksen med CP, som oplever øget træthed?

Denne temaeftermiddag giver dig mulighed for at udveksle erfaringer med andre voksne med CP eller pårørende, og du får introduktion til viden om begrebet øget træthed samt inspiration til håndtering af træthed. 

På denne temaeftermiddag vil der være mulighed for at erfaringsudveksle med andre voksne med CP og pårørende til voksne, som oplever øget træthed.

Vi ønsker desuden at give en kort introduktion til begrebet øget træthed samt introducere mulige redskaber til at håndtere træthed.  

Målgruppen

Denne tema-eftermiddag henvender sig til voksne med CP eller pårørende til voksne med CP, som oplever øget træthed i hverdagen. 

Forudsætninger

For at deltage er det en forudsætning, at du er voksen med CP og oplever øget træthed i hverdagen. Eller at du er pårørende til en voksen med CP, som oplever øget træthed.  

Du skal have lyst til og mulighed for at deltage i samtaler med enten andre voksne med CP eller pårørende med henblik på at dele jeres erfaringer på dette område.  

Du må gerne medbringe en hjælper, som evt. også kan støtte kommunikation, hvis der er behov for dette. 

Program

Der vil være oplæg af fagpersoner fra Elsass Fonden samt erfaringsudveksling mellem de deltagende. Vi vil inddele grupper efter, om man selv har CP eller er pårørende. 

Andet

Vi forbeholder os retten til at aflyse arrangementet, såfremt der ikke er deltagere nok. 

Læs også...

Traethed WEB

Træthed og energi

Mennesker, der lever med cerebral parese (CP), kan opleve udtrætning i en grad, der ligger udover den forventelige naturlige træthed. Men hvad er træthed egentlig, og hvad kan man gøre ved den? 

Læs mere ›

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Lær nyt. Bliv klogere på CP – og få indblik i det spændende arbejde, der foregår i Elsass Fonden og i de mange projekter, vi støtter.

TILMELD ›