Webforside Doucet 1920X1920

Vores arbejde

Elsass Fonden er en proaktiv fond. Vi bestræber os altid på at være på forkant med nyeste viden på cerebral parese (CP)-området.

Vi arbejder intensivt og fokuseret på at omsætte vores viden til praktiske hverdagsværktøjer - til gavn for familier såvel som fagpersoner. 

Alle vores aktiviteter er tilrettelagt ud fra vores mission om at øge livskvaliteten for mennesker med cerebral parese. Vi bestræber os på at have tilbud til alle aldersgrupper og alle funktionsniveauer samt at arbejde tæt sammen med relevante fagpersoner på specialområdet - såvel i det private som det offentlige.

Vi har hovedsæde i Charlottenlund, men vi kommer rundt i hele landet via kommunale samarbejdsprojekter, kurser og andre typer af aktiviteter. På forskningsområdet samarbejder vi både nationalt og internationalt. 

Tre kerneområder

Fondens virksomhed er hovedsageligt fordelt på følgende områder:

Legater

Gennem legatvirksomheden yder vi økonomisk støtte til store og små CP-relaterede projekter, bl.a. inden for forskning, kultur, sport og idræt. Vi støtter dog også den enkelte dansker med CP direkte. Årligt uddeler vi omkring 750 legater i alt. 

Forskning

Elsass Fonden forsker og udvikler viden og metoder inden for CP-området. Det sker i tæt samarbejde med Københavns Universitet – men også øvrige nationale og internationale forskergrupper. Vores forskning spænder bredt fra eksempelvis det neurovidenskabelige, psykologiske, ernæringsmæssige og velfærdsteknologiske område.

Fonden støtter desuden ekstern forskning med fokus på cerebral parese.

Praksis

Vores praksis- og innovationsafdeling er sammensat af fysioterapeuter, ergoterapeuter, idrætsuddannede og psykologer. Tilsammen udgør de den vigtige enhed, som i samspil med forskningsafdelingen sørger for at viden bliver omsat til praktiske indsatser, der gør en reel, mærkbar forskel for mennesker med CP.

Vores praksisafdeling står for kommunale projekter samt kursus- og aktivitetstilbud for mennesker med CP, pårørende og fagpersoner. 

 

Elsass Eegnet 0414

Vi samarbejder med Danmarks - og verdens - førende forskere på CP-området i forsøget på altid at være forkant med nyeste viden.


Andre vigtige indsatsområder

Årligt anvender fonden omkring 75 mio. kr. på CP-området i alt. De inkluderer en række øvrige særlige indsatsområder og større projektsamarbejder. Herunder kan du få indblik i de væsentligste.

Boligudlejning

Vi driver to udlejningsejendomme, som fortrinsvis lejes ud til mennesker med cerebral parese. Èn i Hvidovre og én på Østerbro i København. Ambitionen er at give unge mennesker med CP mulighed for at få en god, tryg og selvstændig start på voksenlivet samt mulighed for at indgå i sociale fællesskaber med andre.

Det åbne Boligfællesskab

I samarbejde med RealDania, Lejerbo og Bevica Fonden er Elsass Fonden en aktiv part i udviklingen af nyt socialt boligprojekt, der skal danne grundlag for skabelsen af nye fællesskaber mellem mennesker med og uden handicap. Projektgruppen arbejder for at få byggeriet etableret i Kolding. 

Parasport-sponsorat

I 2017 indgik Elsass Fonden og Parasport Danmark en fireårig aftale, som gør fonden til én af tre hovedsponsorer for dansk parasport frem mod PL i Tokyo 2020.

CP-Center på BørneRiget

Rigshospitalet er i færd med at udvikle Danmarks bedste og mest specialiserede børnehospital. Et hospital i verdensklasse, lyder ambitionen. Elsass Fonden støtter tilblivelsen af et Center for CP som en del af det ny BørneRiget og er aktivt involveret i såvel form og indhold for centeret. BørneRiget forventes færdigt i 2025. 

Masteruddannelse i Neurorehabilitering

Samarbejdet mellem Elsass Fonden og Københavns Universitet har muliggjort, at studerende for første gang nogensinde kan tilmelde sig en masteruddannelse i neurorehabilitering i 2020. En uddannelse med fokus på at overføre nyeste viden om hjernen til praksis samt at styrke samarbejdet på tværs af faggrupper, der arbejder med neurorehabilitering.  

Mitii - krop- og hjernetræning

Træningskonceptet Mitii er udviklet af Elsass Fonden i samarbejde med førende internationale forskere. Mitii-træning styrker dannelsen af netværk i hjernen. Det medfører, at man får lettere ved at lære nyt og bliver hurtigere til det, man kan i forvejen. 

Ønsker du et træningsforløb med Mitii, og har du cerebral parese, kan du søge Elsass Fonden om støtte her.

 

Læs også...

190304 Elsassfonden Medarbejdere Marts 2019

Hvem arbejder i fonden?

I Elsass Fonden er vi bredt sammensat på tværs af forskellige fagligheder. Se, hvem vi er, her.  

Læs mere ›
Huset Nyt Web

Hvad er Elsass Fonden?

Elsass Fonden er en privat fond, som arbejder for at øge livskvaliteten for mennesker med cerebral parese (CP) og deres pårørende.

Læs mere ›

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Lær nyt. Bliv klogere på CP – og få indblik i det spændende arbejde, der foregår i Elsass Fonden og i de mange projekter, vi støtter.

TILMELD ›